Stuur een mail

Merken

Boerderij: onafhankelijk kennisplatform

De boer krijgt via diverse kanalen een stortvloed aan informatie over zich heen. Gebeurtenissen op lokale én wereldschaal beinvloeden zijn bedrijfsvoering.
Boerderij schept orde in het aanbod van nieuws, filtert deze informatie en legt uit. Objectief en deskundig om de boer handvatten te geven bij het runnen van zijn bedrijf. Nieuws uitgeserveerd in artikelen op de website, uitgebreide reportages in Boerderij weekblad en krant én in events, webinars en apps. Content gecreëerd door een onafhankelijke redactie met diepe vakinhoudelijke kennis. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar is Boerderij een onmisbaar kennisplatform voor de hedendaagse boer.

Boerderij uitingen

  • Weekblad Boerderij met sectorbijlagen varkenshouderij, rundveehouderij en akkerbouw
  • Website Boerderij.nl
  • Nieuwsbrieven op sectorniveau
  • Boerderij Vandaag: in de vier krantenedities op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt naast het nieuws ook opinie en achtergronden geboden. De krant is gericht op ondernemers: met veel aandacht voor financieel- economische berichtgeving. Op vrijdag is Boerderij Vandaag extra dik, met nog meer informatie
  • Events
  • Melkvee100Plus

Boerderij als partner

Boerderij brengt u in contact met uw doelgroep. Via het on- en offline bereik van het magazine, de website en de nieuwsbrief of in een directe dialoog tijdens een event. Door het gesegmenteerd bereiken van uw doelgroep bereikt uw boodschap uw publiek. Experts begeleiden u bij het maken van de juiste beslissingen en het inzetten van de juiste marketingmix. Door mee te bewegen in de markt zoekt Boerderij voortdurend naar noviteiten om via content de doelgroep optimaal te bedienen.

 

Verschijningsvormen

Magazine
Website
Nieuwsbrief
Events

boerderij.nl

131.803

geregistreerde bezoekers

Boerderij.nl

2.531.541

pageviews per maand

Boerderij

22.370

oplage magazine

Groenten & Fruit: autoriteit binnen de voedingstuinbouw  

Groenten & Fruit is het toonaangevende merk voor de voedingstuinbouw. Leidend en vooroplopend qua nieuwsvoorziening. De onafhankelijke redactie kenmerkt zich door haar vakinhoudelijke kennis en het vermogen om dit in nieuws én achtergrond op een presenteerblaadje aan de lezer te bieden. Als autoriteit binnen de sector is Groenten & Fruit bekend bij elke tuinder in de voedingstuinbouw

Groenten & Fruit uitingen:

  • Vakblad Groenten & Fruit
  • Website gfactueel.nl
  • Nieuwsbrieven met sectornieuwsbrieven glasgroenten, vollegrondsgroenten en fruitteelt
  • Events

Groenten & Fruit als partner

Groenten en Fruit is een essentieel platform voor adverteerders binnen de tuinbouw. Via haar multimediale uitingen biedt het merk unieke kansen om uw boodschap op de tuinder over te brengen. De tweewekelijkse verschijning geeft opties tot intensieve campagnes. Het sectorbrede bereik is uniek binnen de voedingstuinbouw. Binnen de online proposities is het door doelgerichte segmentatie mogelijk om uw boodschap per branche of type ondernemer aan te bieden.

Verschijningsvormen

Magazine
Website
Nieuwsbrief
Events

Groenten & Fruit

2.310

oplage

Groenten & Fruit

9.066

abonnees nieuwsbrief

Pluimveehouderij: vaste waarde binnen de sector

Pluimveehouderij deelt kennis en verzorgt achtergronden bij actuele ontwikkelingen die de pluimveehouder beter helpt ondernemen. Daarmee is het merk gezaghebbend binnen de sector. Door de samenwerking met LTO NOP zijn de redactionele experts in staat om actualiteiten snel te delen met de achterban. Bij de samenstelling van de content wordt rekening gehouden met dat wat speelt onder de pluimveehouders. 

Pluimveehouderij uitingen

Pluimveehouderij als partner

Het vakblad is een vaste waarde voor de pluimveehouder. De geschiedenis en constante kwaliteitswaarborging van het blad hebben Pluimveehouderij gevormd tot een unieke speler binnen de sector. Het bewezen bereik is door de samenwerking met het LTO NOP gewaarborgd. Door de online gebruikersprofielen ligt het gesgementeerd bereiken van uw doelgroep binnen handbereik.

Verschijningsvormen

Magazine
Website
Nieuwsbrief
Events

Pluimveehouderij

1x per 3 weken

verschijning

Pluimveehouderij

2.610

oplage

Trekker: sleutel tot totale mechanisatiemarkt

Trekker is hét merk rondom landbouwmechanisatie, zowel voor de professional als de liefhebber. De trekker staat centraal in bijvoorbeeld diepgaande testen, achtergrondverhalen, fotoreportages en nieuwsartikelen over ontwikkelingen binnen de branche in binnen- en buitenland. Trekker is een allesomvattende nieuwsbron en speurt daarbij de markt af om haar lezers te prikkelen met content over innovaties in de markt.

Trekker uitingen

Trekker als partner

Trekker kent het grootste bereik en biedt u als enige titel het bereik van de totale mechanisatiemarkt. Het sterke merk, gewaardeerd door de lezer, presenteert haar content offline in een fraai glossy magazine. Online biedt het de mogelijkheid om een koppeling te maken met Boerderij en gesegmenteerd binnen de mechanisatie uw doelgroep te bereiken. 

Verschijningsvormen

Magazine
Website
Nieuwsbrief
Events

Trekker

11x per jaar

verschijning

Trekker

10.846

oplage

Traktorpool: exclusieve marktplaats voor gebruikt landbouwmaterieel

Traktorpool is een vraag- en aanbodsite voor gebruikte landbouwmachines. Het professionele platform biedt u exclusieve service voor het aanbieden van uw landbouwmateriaal, via aantrekkelijke presentaties optimaliseert u uw verkoopkansen. Voor geïnteresseerden in de aanschaf van een gebruikte landbouwmachine biedt Traktorpool.nl het internationale aanbod van een ongekend aantal landbouwmachines.

Verschijningsvormen

Website

Traktorpool

2.245.234

pageviews per maand

Traktorpool

119.204

unieke bezoekers per maand

De portfolio gericht op de internationale markt bestaat uit de vier multimediale merken All About Feed, Dairy Global, Pig Progress en Poultry World.

All About Feed

All About Feed is een multimediaal merk gefocust op de laatste ontwikkelingen in diervoeding, voerformulering en diervoedermachines. All About Feed heeft een sterke focus op belangrijke onderwerpen als mycotoxines, mengvoerdata, nieuwe voeringrediënten en voerstrategieën om het gebruik van antibiotica te verminderen. Het vlakblad gecombineerd met een nieuwsbrief en dagelijkse updates op de website, maakt All About Feed tot dé belangrijkste bron voor diervoeders over de hele wereld.

Dairy Global

Dairy Global biedt uitgebreide informatie en inzicht in actuele thema’s in de zuivelindustrie. Van globale melkprijzen tot mastitispreventie, gewasmanagement tot praktische informatie over fokkerij en KI. Met een sterke focus op gezondheid, voeding, melkmachines (en onderdelen) en bedrijfsbezoeken is Dairy Global een must read voor de vooruitstrevende melkveehouders, dierenartsen en professionals in de zuivelindustrie.

Pig Progress

Pig Progress is de belangrijkste bron voor de internationale varkens/varkensvleessector en verstrekt onmisbare informatie voor landbouwers, veehouders, dierenartsen en dienstverlenende bedrijven. Het magazine biedt uniek en onafhankelijk inzicht in de varkenshouderij, van mondiale trends tot en met de dagelijks praktijk voor varkensboeren, dat per land weer andere uitdagingen met zich meebrengt. Pig Progress geeft achtergrondinformatie over gezondheids- en voedingskwesties.

Poultry World

Poultry World is een multimediaal merk gericht op de internationale pluimvee-industrie. Het merk geeft uitgebreide informatie over de laatste ontwikkelingen en innovaties uit de hele wereld. Onder andere door het aanbieden van een interactieve pluimvee gezondheidstool is Poultry World hét platform voor pluimveehouders over de hele wereld geworden.

Future Farming

Future Farming is gericht op akkerbouwers wereldwijd en gaat in op alle uitdagingen en technische ontwikkelingen rondom precisielandbouw in de nabije toekomst.

Verschijningsvormen

Magazine
Website
Nieuwsbrief
Events