Stuur een mail

Events

Grondgebonden ondernemen

Nader te bepalen

Doelgroep: akkerbouwers, rundveehouders en aanverwante beroepsgroepen

Trekker Masterclass Hydrauliek

Nader te bepalen

Doelgroep: (chef)monteurs bij landbouw mechanisatiebedrijven

Advanced Dairy Farming

Eurotier

Doelgroep: professionals in de internationale melkveehouderij

Advanced Pig Farming

Eurotier

Doelgroep: professionals in de internationale varkenshouderij

Gut Health seminar

Eurotier

Doelgroep: professionals in de internationale varkenshouderij

Gut Health seminar

Eurotier

Doelgroep: professionals in de internationale varkenshouderij

Gut Health seminar

Eurotier

Doelgroep: professionals in de internationale pluimveehouderij

Gut Health seminar

Eurotier

Doelgroep: professionals in de internationale pluimveehouderij

Agri & Food Carriere Dag

Jaarbeurs Mediaplaza Utrecht

Doelgroep: studenten en young professionals in de agrarische sector